ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
60,377 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,561 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
81.14
ข่าวประชาสัมพันธ์

3. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (713) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นางณัฐนันท์ เครือรัตน์ : ครูที่ปรึกษา-มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
25 ก.ย. 65 00:14:47 น.

นายรัฐพงศ์ ช่วยชู : ครูที่ปรึกษา-ทีปราษฎร์พิทยา
25 ก.ย. 65 00:04:52 น.

นายอิสราพงศ์ โคสวิดา : ครูที่ปรึกษา-ปากน้ำชุมพรวิทยา
25 ก.ย. 65 00:02:46 น.

นางสาวอรพินท์ ธีระรัตน์เอกธนา : ครูที่ปรึกษา-ปากน้ำชุมพรวิทยา
24 ก.ย. 65 23:54:44 น.

นายชาริฟ รักดี : ครูที่ปรึกษา-ควนสุบรรณวิทยา
24 ก.ย. 65 23:52:58 น.

นายเสรี ตะเหลบ : ครูที่ปรึกษา-พุนพินพิทยาคม
24 ก.ย. 65 23:52:53 น.

นายชาริฟ รักดี : ครูที่ปรึกษา-ควนสุบรรณวิทยา
24 ก.ย. 65 23:46:47 น.

นางวาสนา จันทร์อยู่ : แอดมินโรงเรียน-ตะกุกใต้ศึกษา
24 ก.ย. 65 23:42:33 น.

นางสาวสุรัชดา จันทร์เพชร : ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
24 ก.ย. 65 23:34:35 น.

นางสาวเจนจิรา  กัลพฤกษ์ : แอดมินโรงเรียน-ท่าเฟืองวิทยา
24 ก.ย. 65 23:26:53 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นายเทอดพงศ์ พรหมพิชัย: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 456 ครั้ง

นางณัฐกานต์  ถาวโรจน์: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
 435 ครั้ง

นายสมร  เชื่อมกระโทก: ครูที่ปรึกษา-กาญจนดิษฐ์
 418 ครั้ง

นางสาวจันจิรา สุขเจริญ: หัวหน้าระดับ-มาบอำมฤตวิทยา
 401 ครั้ง

นางสาวสาทินี คงนวล: แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
 398 ครั้ง

นางสาวทิพยา  คงประพันธ์: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 398 ครั้ง

นายธนภัทร ขวัญช่วย: ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
 390 ครั้ง

นางวันเพ็ญ  เนื้อแก้ว: ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
 382 ครั้ง

นางวาสนา ตระหง่าน: ครูที่ปรึกษา-ทุ่งตะโกวิทยา
 375 ครั้ง

นายสุธน  ภักดี: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
 375 ครั้ง