ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
60,377 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,561 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
81.14
ข่าวประชาสัมพันธ์

3. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (713) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นางสาวธิษาเนตร ศรีแก้วณวรรณ : ครูที่ปรึกษา-พ่วงพรมครวิทยา
24 ก.ย. 65 23:08:39 น.

นายอภิชัย อุ่นชู : ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
24 ก.ย. 65 23:07:26 น.

นางสาวชัชชญา ชูนุ้ย : ครูที่ปรึกษา-มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
24 ก.ย. 65 22:31:31 น.

นางนฤมล  สั่งสอน : แอดมินโรงเรียน-มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี
24 ก.ย. 65 22:24:12 น.

นางรัตนา เลขพลการ : ครูที่ปรึกษา-สอาดเผดิมวิทยา
24 ก.ย. 65 22:05:26 น.

นายบัญชา วราภรณ์ : ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
24 ก.ย. 65 22:02:11 น.

นายพิพัฒน์พงศ์ ฉิมพลี : ครูที่ปรึกษา-ปะทิววิทยา
24 ก.ย. 65 21:55:23 น.

นายพิทักษ์พงศ์ บุญทอง : ครูที่ปรึกษา-มาบอำมฤตวิทยา
24 ก.ย. 65 21:54:49 น.

นายพัชรพล รัตนพันธ์ : ครูที่ปรึกษา-บ้านตาขุนวิทยา
24 ก.ย. 65 21:53:21 น.

นางสาวรัชนี  ศรีสุวรรณ : ครูที่ปรึกษา-มัธยมบ้านทำเนียบ
24 ก.ย. 65 21:42:03 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นายเทอดพงศ์ พรหมพิชัย: ครูที่ปรึกษา-ศรียาภัย
 456 ครั้ง

นางณัฐกานต์  ถาวโรจน์: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
 435 ครั้ง

นายสมร  เชื่อมกระโทก: ครูที่ปรึกษา-กาญจนดิษฐ์
 418 ครั้ง

นางสาวจันจิรา สุขเจริญ: หัวหน้าระดับ-มาบอำมฤตวิทยา
 401 ครั้ง

นางสาวสาทินี คงนวล: แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
 398 ครั้ง

นางสาวทิพยา  คงประพันธ์: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 398 ครั้ง

นายธนภัทร ขวัญช่วย: ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
 390 ครั้ง

นางวันเพ็ญ  เนื้อแก้ว: ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
 382 ครั้ง

นางวาสนา ตระหง่าน: ครูที่ปรึกษา-ทุ่งตะโกวิทยา
 375 ครั้ง

นายสุธน  ภักดี: แอดมินโรงเรียน-สุราษฎร์พิทยา
 375 ครั้ง