ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.สฎชพ

จำนวนนักเรียน
56,566 คน
จำนวนครู บุคลากร
3,373 คน
เยี่ยมบ้านแล้ว
69.66
ข่าวประชาสัมพันธ์

3. ขอเชิญทดลองใช้งานระบบ
14 มิ.ย. 63     อ่าน (479) ครั้ง

อ่านข่าวทั้งหมด
ผู้ใช้งานระบบล่าสุด

นางทวารัตน์ เกลื่อนเมือง : ครูที่ปรึกษา-ท่าแซะรัชดาภิเษก
22 ม.ค. 65 03:53:36 น.

นายนฤชิต รักไทย : หัวหน้าระดับ-ท่าแซะรัชดาภิเษก
22 ม.ค. 65 01:19:54 น.

นางวันลี สุวรรณรัตน์ : ครูที่ปรึกษา-ท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ม.ค. 65 23:48:03 น.

นายนฤชิต รักไทย : หัวหน้าระดับ-ท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ม.ค. 65 23:38:30 น.

นายนฤชิต รักไทย : หัวหน้าระดับ-ท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ม.ค. 65 23:31:32 น.

นายนฤชิต รักไทย : หัวหน้าระดับ-ท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ม.ค. 65 23:31:32 น.

นายนฤชิต รักไทย : หัวหน้าระดับ-ท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ม.ค. 65 23:19:15 น.

นายสมยศ แซ่ว้อง : แอดมินโรงเรียน-ชัยบุรีพิทยา
21 ม.ค. 65 23:17:15 น.

นายนฤชิต รักไทย : หัวหน้าระดับ-ท่าแซะรัชดาภิเษก
21 ม.ค. 65 23:07:08 น.

นางวิมลมณี  นาเจริญ : ครูที่ปรึกษา-เมืองสุราษฎร์ธานี
21 ม.ค. 65 23:06:16 น.

สถิติผู้ใช้งานระบบ

นางณัฐกานต์  ถาวโรจน์: ครูที่ปรึกษา-สุราษฎร์ธานี
 435 ครั้ง

นางจรัญญา ด้วงทอง: ครูที่ปรึกษา-กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี
 328 ครั้ง

นายสมร  เชื่อมกระโทก: ครูที่ปรึกษา-กาญจนดิษฐ์
 327 ครั้ง

นางสาวขวัญฤดี  บุญแก้วสุข: ครูที่ปรึกษา-สวนศรีวิทยา
 321 ครั้ง

นายธนภัทร ขวัญช่วย: ครูที่ปรึกษา-ชัยบุรีพิทยา
 302 ครั้ง

นายทวีศักดิ์  ละอองคม: ครูที่ปรึกษา-สอาดเผดิมวิทยา
 296 ครั้ง

นางสาวทิพยา  คงประพันธ์: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 290 ครั้ง

นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง: ครูที่ปรึกษา-พระแสงวิทยา
 290 ครั้ง

นายพลนิวัฒน์ โรจน์วิเชียรรัตน์: ครูที่ปรึกษา-พนมศึกษา
 288 ครั้ง

นางสาวสาทินี คงนวล: แอดมินโรงเรียน-สอาดเผดิมวิทยา
 287 ครั้ง